MENY

Regional vårdprocess livmoderhalscancerprevention

Vårdprocessen arbetar för att färre kvinnor ska insjukna i livmoderhalscancer. De viktigaste verktygen för att uppnå det är ökat deltagande i gynekologiska cellprovskontroller och vaccination mot Humant Papillomvirus (HPV).

Varje region/landsting har egna styrgrupper för gynekologisk cellprovskontroll.

I sydöstra regionen träffas vi gemensamt 1 gång/år i en referensgrupp. En arbetsgrupp utsedd av referensgruppen, träffas 3-4 gånger/år.

Vi arbetar efter följande målbeskrivning:

  • öka täckningsgraden för cellprovstagning
  • öka tillgängligheten
  • göra vården mer likvärdig genom att på särskilt sätt uppmärksamma de som inte kommer när de blir kallade genom telefonsamtal av barnmorska eller HPV självtest.
  • övervaka täckningsgarden för HPV-vaccination och underlätta för grupper som ej blivit vaccinerade.
  • arbeta systematiskt med kompletterande provtagning  
  • arbeta för att alla regioner/landsting ska införa den nationella kallelsen som är visad att ge ett högre deltagande.

Hur det går kan man läsa mer i detalj i Löfte 5 ”Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram” i RCC Sydösts resultatredovisning.

Senaste resultatredovisningen

Regional processledare cervixcancerprevention

Caroline Lilliecreutz

processledare cervixcancerprevention

RCC Sydöst


Sidan uppdaterad: 18 januari 2018