Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny årsrapport från lungcancerregistret

Enligt SVF för lungcancer ska det ta högst 29 dagar från det att remissen har anlänt till dess att behandlingsbeslut fattas. År 2015 uppnåddes detta mål för 44% av patienterna.

30 november 2016 | Uppsala Örebro

Landstingen delar på 203 SVF-miljoner

Regeringen beslutade idag att betala ut 203 miljoner kronor till de landsting som infört nya standardiserade vårdförlopp och som uppfyllt villkoren i 2016 års överenskommelse.

24 november 2016 | Samverkan

Fastställda vårdförlopp

Vårdförloppen för sarkom och sköldkörtelcancer är nu fastställda och finns tillgängliga på webben.

23 november 2016 | Samverkan

Varje dag räknas – också i utvecklingsarbetet med SVF

Värmlands 2015 års satsning på bra infrastruktur, kommunikation och organisation har lett till smidig införande av 2016 års SVF.

17 november 2016 | Uppsala Örebro

Ny rapport från njurcancerregistret

Koncentration av kirurgin pågår och långa väntetider från misstanke om njurcancer till behandling – det visar den nya rapporten från njurcancerregistret.

15 november 2016 | Samverkan

Vårdprogram på remiss

Nu finns nya remissversioner av vårdprogram publicerade på webben. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

15 november 2016 | Samverkan

Allt fler lämnar cellprov

Flera landsting har under senare år lyckats få en högre andel personer att lämna cellprov i syfte att förebygga livmoderhalscancer.

11 november 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Möte - Patient- och närståenderådet

5 december 2016 | Uppsala Örebro

Möte - Vårdprocessgruppen för hjärntumörer

6 december 2016 | Uppsala Örebro

ST-kurs i gynekologiska cancersjukdomar

14 december 2016 | Samverkan

Världscancerdagen 2017

För åttonde året arrangeras ett traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen.

4 februari 2017 | Samverkan

Nationell konferens för biobankning

14 februari 2017 | Uppsala Örebro

Se fler händelser

Kalenderhändelser