Vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet utgår från Svenska KLL-gruppens nationella riktlinjer.

Ny version på remiss

En ny version av det nationella vårdprogrammet för kronisk lymfatisk leukemi är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.


Faktaägare: Mattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, UppsalaMattias Mattsson, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 14 september 2017