Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 26 oktober 2016

Regional information uppdaterad: 2 augusti 2016