Regional vårdprocessgrupp

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare/Ordförande

Daniel Molin

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Gunilla Enblad

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hans Hagberg

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Magdalena Adde

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Honar Cherif

hematolog

Hematologi, Akademiska sjukhuset

Urban Jerlström

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Olga Del Val Muñoz

onkolog

Gävle Sjukhus

Katarina Tegnér

hematolog

Falu lasarett

Charlotte Mörth

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Karin Hallén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Arne Zollenkopf

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 11 september 2017