Standardiserat vårdförlopp lymfom

Det standardiserade vårdförloppet för lymfom gäller från och med 2017. I den senaste versionen har en del om KLL lagts till. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 26 oktober 2016

Regionalt