Regional vårdprocessgrupp för blodcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare/ordförande

Martin Höglund

hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Bibbi Fundell

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Ylva Hammarlund

medicin

Falu lasarett

Katarina Tegnér

hematolog

Falu lasarett

Annika Othzén

internmedicin

Gävle Sjukhus

Helena Gustafsson

internmedicin

Gävle Sjukhus

Magnus Svensson

medicin

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Bassam Alyass

medicin

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Yvonne Martin

sjuksköterska

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Ingmar Nilsson

medicin

Centralsjukhuset, Karlstad

Lina Carlsson

sjuksköterska

Centralsjukhuset, Karlstad

Maria Eckerrot

medicin

Västmanlands sjukhus, Västerås

Susanne Söderlund

medicin

Västmanlands sjukhus, Västerås

Olle Linder

medicin

Universitetssjukhuset , Örebro

 

Patientföreträdare

Lena Lambrell

 

Blodcancerförbundet Uppsala

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 11 september 2017