Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Styrdokument

Styrdokument kvalitetsregister för bröstcancer (pdf)
Stadgar till styrgrupp för kvalitetsregistret för bröstcancer (pdf)

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)

Manualer för kvalitetsregistret för bröstcancer

Manual för registrering av bröstcancer, anmälan (pdf)
Manual för registrering av bröstcancer, uppföljning (pdf)
Manual för registrering av bröstcancer, adjuvant behandling (pdf)

Manualer för kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Manual för registrering av bröstrekonstruktioner (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning kvalitetsregistret för bröstcancer (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier kvalitetsregister för bröstcancer (pdf)

Formulär kvalitetsregistret för bröstcancer

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

  1. Anmälan (pdf)
  2. Uppföljning (pdf)
  3. Adjuvant behandling (pdf)

Formulär kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

  1. Del 1 - Rekonstruktiva ingrepp samtidigt med canceroperation (pdf)
  2. Del 2 - Sena rekonstruktiva ingrepp (pdf)
  3. Del 3 - Bilaterala profylaktiska ingrepp, ingen cancer i anamnesen (pdf)
  4. Del 4 - Sekundära korrektioner, rekonstruktioner (pdf)

Faktaägare: Kerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKerstin Sandelin, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 20 juni 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 26 oktober 2016