Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Styrdokument

Policydokument för nationella pankreasregistret (pdf)

Årshjul

Årshjul 2017 Stödteam

Årshjul 2017 Övergripande

Manualer

Användarhandbok för inrapportör (pdf)
Registermanual (pdf)
Blankettguide (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning nationellt register för tumör i pankreas och periampullära området (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier pankreas kvalitetsregister (pdf)

Inklusionskriterier pankreas cancerregistret (pdf)

Formulär 

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

  1. Formulär A - anmälan (pdf)
  2. Formulär B - patient (pdf)
  3. Formulär C - kurativt syftande operation (pdf)
  4. Formulär D - postoperativa data (pdf)
  5. Formulär E - PAD (pdf)
  6. Formulär F - postoperativ uppföljning (pdf)
  7. Formulär G - onkologisk behandling (pdf)

Forskning

Aktuell forskning pankreasregistret

Riktlinjer forskning kvalitetsregister


Faktaägare: Kontakta redaktör
Gemensam information uppdaterad: 26 januari 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 26 oktober 2016