Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom gynekologisk cancervård

Nätverket för sjuksköterskor inom cancervården för gynekologisk cancer arbetar med omvårdnadsfrågor och syftar till att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom området. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som införande av kontaktsjuksköterska, aktiv överlämning, standardiserad vårdförlopp och Min vårdplan.

Representant från nätverket ingår också i den regionala vårdprocessgruppen för gynekologisk cancer.

Medlemmar

Karin Edvard (Sammankallande)

kvinnokliniken

Falu lasarett

Helena Beck Hansson

kvinnoklininken

Falu lasarett

Camilla Birath

kvinnokliniken

Falu lasarett

Mina Back

gynmottagning

Mora lasarett

Mahnaz Esmailzadeh

kvinnokliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Elin Agerberg

kvinnokliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Lena C Andersson

onkologikliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Pia Polhageen-Enerbranth

Cancercentrum

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Maria Fransson

Cancercentrum

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Carina Swing

onkologkliniken

Nyköpings lasarett

Katarina Ulvengrip

kvinnokliniken

Nyköpings lasarett

Barbro Hallberg

kontaktsjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Ann Sundberg-Klasson

kvinnokliniken

Centralsjukhuset Karlstad

Marie Strömberg

gynmottagningen

Centralsjukhuset Karlstad

Veronica Englund-Lekigqi

gynmottagning

Centralsjukhuset Karlstad

Ingegerd Wilhelmsson

kvinnokliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Linda Gustafsson

kvinnokliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Monika Sik

onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Helene Johansson

onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Ann-Charlotte Smedberg

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Siri Bodinson

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Jessica Conradzon

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Marianne Alsmyr

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Karin Fast

kvinnokliniken

Hudiksvalls sjukhus

Barbro Lindblom

kvinnokliniken

Hudiksvalls sjukhus

Ulrika Åkerlund

kvinnokliniken

Hudiksvalls sjukhus

Gun-Britt Eklund

kvinnokliniken

Hudiksvalls sjukhus

Caroline Johansson

kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Jessica Hamrin

kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Susanne Skarps

kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Patientföreträdare

Marie Karlström

Vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer

Ann-Louise Storm

Vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Gynsam Liljan Uppsala

Maude Andersson

Vårdprocessgrupp gyncancer

Gynsam Musslan Värmland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 8 september 2017