Regionalt vårdprocessgrupp för hjärntumörer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Vakant

 

 

Ledamöter 

Maria Zetterling

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Karin Lundell

neurologen

Falu lasarett

Carola Nilsson

onkolog

Gävle Sjukhus

Åsa Bonnevier-Svärdström

sjuksköterska

Gävle Sjukhus

Sara Moussavi

ST-läkare neurologi

Gävle Sjukhus

Helene Hörberg

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Anna-Karin Wärme

medicin

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Petra Witt Nyström

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Oliviera Casar Borota

patolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Elna-Marie Larsson

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Anja Smits

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Anneli Granat

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Britta Lödén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Johan Sanner

neurolog-rehabkliniken

Centralsjukhuser Karlstad

Michael Sihver

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Per-David Alm

neurolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Magnus Olivecrona

neurokirurg

Universitetssjukhuset Örebro

David Löfgren

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Anneli Påhlsson

neurolog

Universitetssjukhuset Örebro

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Patientföreträdare

Birgitta Flankegård

 

Svenska Hjärntumörförbundet

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 20 september 2017