Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom hjärntumörvården

Regionalt nätverk för sjuksköterskor bildades år 2000 för att lyfta fram omvårdnadsfrågor inom hjärntumörvården i regionen i syfte att förbättra omvårdnaden av hjärntumörpatienter, genom att inhämta och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer samt verka för ett regionalt samarbete.

Medlemmar

Jeanette Back

hematologisektionen

Falu lasarett

Christina Nylen

medicinkliniken

Falu lasarett

Sandra Johansson

medicinkliniken

Falu lasarett

Maria Fläck

medicinska kliniken

Mora lasarett

Åsa Bonnevier-Svärdström

onkologikliniken/strålbehandling

Gävle Sjukhus

Anneli Granat

neurologkliniken

Akademiska sjukhuset

Annelie Norström

neurologkliniken

Centralsjukhuset Karlstad

Pernilla Karlsson

onkologens dagvårdsavd

Västmanlands sjukhus Västerås

Annika Sundh

onkologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Lotta Rödlund-Böckert

onkologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Maria Almroth

onkologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Helen Eriksson

neurologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Ulrika Skoglund

neurologen

Universitetssjukhuset Örebro

Anette Stjernkvist

onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Ann-Christin Björklund

konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Malin Åström

kontaktsjuksköterska onkologen

Centralsjukhuset Karlstad

Petra Ejdesjö

kontaktsjuksköterska onkologimott

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anna Fogelberg Jansson

neurologmottagning

Gävle Sjukhus

Patientföreträdare

Vakant

 

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 8 september 2017