Regional vårdprocessgrupp för huvud- och halscancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Anders Westerborn

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Karl Sandström

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Ledamöter

Lena Cederblad

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Karwan Sinjawi

kirurg

Gävle Sjukhus

Odd Lind

kirurg

Gävle Sjukhus

Johanna Färlin

onkolog

Gävle Sjukhus

Alma Gunnarsdottir

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Zuzana Lovasova

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Vakant

 

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Johan Reizenstein

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Tomas Perryd

käkkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Mattias Elmér

plastikkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Göran Elmberger

patolog

Universitetssjuknuset Örebro

Alexandra Gregorius

radiolog

, Universitetssjukhuset Örebro

Björn Strandell

primärvården

Primärvård Örebro

Barbro Arvidsson

Kurator

Universitetssjukhuset Örebro

Andreas Scheltdorf

kirurg

Falu lasarett

Claes Theander

ÖNH kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Britta Lödén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

 

Adjungerade

Göran Laurell

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Mathias von Beckerath

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Kontaktsjuksköterska

Anna Åberg

ÖNH kliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Hellström

ÖNH kliniken

Falu lasarett

Barbro Limnell Vanninen

onkologikliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Erika Elenius

ÖNH kliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Patientföreträdare

Staffan Hagelin

Vårdprocessgrupp Huvud- och halscancer

Mun- & Halscancerförbundet

Peter Amnell

Vårdprocessgrupp Huvud- och halscancer

Mun- & Halscancerförbundet

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017