Regional vårdprocessgrupp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Britt-Marie Karlsson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Ledamöter

Niklas Himmelsbach

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Ingemar Bolin

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Nils Nyhlin

gastromedicin

Universitetssjukhuset Örebro

Nebojsa Crkvenjas

kirurg

Mäklarsjukhuset Eskilstuna

Marie Falk

onkologkliniken Sörmland

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Vadim Neopikhanov

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Fredrik Rorsman

gastrohepatolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Åke Berglund

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Anna Oksvold

kirurg

Falu lasarett

Annika Hedberg

kirurgkliniken/onkologmott

Mora lasarett

Zakaria Bekhali

kirurg

Gävle Sjukhus

Marie Zajicova

onkolog

Gävle Sjukhus

Hanna Lindgren Ulin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Kristina Persson

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Charlotte Mörth

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Adjungerade

Anna Lenngren

patolog

Falu lasarett

Nafsika Korsavidou Hult

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 8 september 2017