Regional vårdprocessgrupp för lungcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Eva Brandén

lungmedicin

Gävle Sjukhus

Ledamöter

Stefan Bergström

onkolog

Gävle Sjukhus

Hirsh Koyi

lungmedicin

Gävle Sjukhus

Inga-Lill Melander

sjuksköterska lungkliniken

Gävle Sjukhus

Johan Botling

patolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Martin Sandelin

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Agneta Lindahl

sjuksköterska lung- och allergikliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Ingemor Danielsson

sjuksköterska lung- och allergikliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Per Landelius

thoraxkirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Pierre Sobrino

lungmedicin

Falu lasarett

Anders Birkehag

sjuksköterska lungkliniken

Falu lasarett

Maria Carlsson

sekreterare lungkliniken

Falu lasarett

Maria Rönnqvist

lungmedicin

Universitetssjukhuset Örebro

Erik Lundin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Ioannis Kafantaris

lungmedicin

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Pavel Lovas

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Martin Rydin

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Cecilia Nilsson

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Natalia Oszak-Bengtsson

lungmedicin

Västmanlands sjukhus Västerås

Lalech Said

sjuksköterska lungmedicin

Västmanlands sjukhus Västerås

Patientföreträdare

Anna-Karin Eriksson

Vårdprocessgrupp lungcancrer

Lungcancerföreningen Västmanland

Ewa Larsson

Vårdprocessgrupp lungcancer

Lungcancerföreningen Uppsala

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017