Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Styrdokument

Policydokument matstrups- och magsäckscancer 2015 (pdf)

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)
Manual för formulär 1 2 3 (pdf)
Manual för onkologformulär (pdf)
Manual för livskvalitetsformulär (pdf)
Blankettguide matstrups- och magsäckscancer (pdf)
TNM7-klassifikation (pdf)
TNM6-klassifikation (pdf)
Jämförelse TNM7 och TNM6 (pdf)
PAD-mall matstrups- och magsäckscancer (pdf)

Manual giltig fr.o.m. 170501

Manual handhavande flikformulären 201705 (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning (pdf)

Inklusionskriterier

Villkor cancerregistret matstrups- och matsäckscancer (pdf)

Formulär för patienter diagnosticerade fr.o.m. 170501

 1. Formulär diagnostik fr.o.m. 170501(pdf)
 2. Formulär operativ behandling fr.o.m. 170501(pdf)
 3. Formulär postoperativt förlopp fr.o.m. 170501 (pdf)
 4. Formulär neoadjuvant/adjuvant fr.o.m. 170501 (pdf)
 5. Formulär definitiv kemoradioterapi fr.o.m. 170501 (pdf)
 6. Formulär palliativ behandling fr.o.m. 170501 (pdf)
 7. Formulär onkologisk uppföljning fr.o.m. 170501 (pdf)

Äldre formulär för patienter som diagnosticerats t.o.m. 170430

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Formulär diagnostik (pdf)
 2. Formulär operationsdata (pdf)
 3. Formulär vårddata/komplikationer (pdf)
 4. Formulär onkologisk behandling (pdf)
 5. Livkvalitetsformulär QLQ C30 (pdf)
 6. Livskvalitetsformulär QLQ OG25 (pdf)
 7. Livskvalitetsformulär EQ 5D (pdf)


Gemensam information uppdaterad: 30 juni 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2016