Regional vårdprocessgrupp för matstrups- och magsäckscancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Ledamöter

Tomas Bjerner

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Michael Wagner (Adjungerad)

gastroenterolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Linda Hauge

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Ragna Rönning

dietist

Universitetssjukhuset Örebro

Kerstin Bonnevier Pettersson

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Birgit Johansson

onkolog

Västmanlandssjukhus Västerås

Csaba Kindler

patolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Anders Ahlström

kirurg

Falu lasarett

Vincent Ugarph

kirurg

Hudiksvall sjukhus

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Vadim Neopikhanov

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Lena Ekfjord

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Charlotte Mörth

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Helene Sedelius

onkologisjuksköterska

Falu lasarett

Patientföreträdare

Jan-Olof Paulsson

Vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka Upp...

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 13 september 2017