Regional vårdprocessgrupp för prostatacancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Ove Andrén

urolog, processledare

Universitetssjukhuset, Örebro

 

Ledamöter

Bengt Johansson

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset Örebro

Eva Johansson

urolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Lennart Åström

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Sarab Shabo

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Vakant

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Ylva Nygren

Kontaktsjuksköterska, urologmott

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus

Mikael Källman

sjuksköterska onkologikliniken

Gävle Sjukhus

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Georgios Daouacher

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Hampus Nugin

urolog

Falu lasarett

Anette Jonsson

sjuksköterska urologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Lena Ström

sjuksköterska urologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Dzmitry Zhurauliou

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Adjungerade

Nina Bergman

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Anna Tolf

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Patientföreträdare

Calle Waller

vårdprocessgrupp prostatacancer

Prostatacancerförbundet Uppsala

Håkan Florin

vårdprocessgruppen prostatacancer

Prostatacancerföreningen Värmland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 14 september 2017