Nationell kvalitetsregistergrupp sarkom

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Emelie Styring

ordf vårdprogramgrupp

Ortopediska kliniken, SUS, Lund

 

 

Ledamöter

Henrik Bauer

Sarkom i extremitet och bålvägg

Ortopedkliniken, Karolinska, Stockholm

Richard Löfvenberg

Sarkom i extremitet och bålvägg

Ortopedkliniken, NUS

Asle Hesla

Sarkom i extremitet och bålvägg

Ortopedkliniken, Karolinska, Stockholm

Fredrik Lindberg

Viscerala- och retroperitoneala sarkom

Kirurgkliniken, NUS

Anders Kalén

Sarkom i extremitet och bålvägg

Ortopedkliniken, Linköping

Hans Hagberg

Viscerala- och retroperitoneala sarkom

Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, U...

Jan Åhlén

Viscerala- och retroperitoneala sarkom

Bröst- och endokrinkirurgiska klin., Kar...

Martin Almqvist

Viscerala- och retroperitoneala sarkom

Kirurgkliniken, SUS

Sigvard Eriksson

Sarkom i extremitet och bålvägg

Ortopedkliniken, Sahlgrenska

 

Stödjande RCC

Ann-Sofie Allansson

registeradministratör

RCC Syd

Pia Mårtensson-Löthgren

Statistiker

RCC Syd

Niklas Berndt

datamanager

RCC Syd

Linn Rosell

verksamhetsutvecklare

RCC Syd


Faktaägare: Emelie Styring, Leg läkare, Ortopediska kliniken, SUS Lund
Gemensam information uppdaterad: 26 september 2016