Regional vårdprocessgrupp för sköldkörtelcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Göran Wallin

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Ledamöter

Kristina Engström

ÖNH kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Jana Sandberg

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Håkan Geijer

specialistläkare radiologi och nukleärmedicin

Universitetssjukhuset Örebro

Ola Hessman

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Tanweera Khan

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Robert Vilhelm

kirurg

Nyköpings lasarett

Heléne Hörberg

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Åsa Harnesk

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Claes Theander

ÖNH kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Stephanie Strubel

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Henrik Andersson

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Gabriella Kecskés

ÖNH kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Maria Annerbo

kirurg

Falu lasarett

Jaime Naiva

kirurg

Gävle Sjukhus

Johanna Färlin

onkolog

Gävle Sjukhus

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017