Regional vårdprocessgrupp för tjock-, ändtarms- och analcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Kenneth Smedh

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

Ledamöter

Joakim Folkesson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Peter Nygren

onkolog

Akademiska Sjukhuset

Peter Matthiessen

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Kenneth Villman

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Lena Hansson

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

George Dafnis

kirurg

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Pehr Lind

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Cecilia Forsman

radiolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Marina Sörensson

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Björn Kullinger

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Fotini Koutakis Wolin

sjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Kenneth Smedh

kirurg

Västmanlands sjukhus, Västerås

Andrzej Piwowar

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Csaba Kindler

patolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Lars Österlund

kirurg

Falu lasarett

Gunn Westlund

sjuksköterska

Falu lasarett

Thorbjörn Sakari

kirurg

Gävle Sjukhus

Marie Zajicova

onkolog

Gävle Sjukhus

Lise-Lotte Short

sjuksköterska

Gävle Sjukhus

Antonis Valachis

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Patientföreträdare

Lars Björk

Vårdprocessgrupp kolorektalcancer

ILCO Gävleborg

Fredrik Hopfgarten

Patient/närståendeföreträdare

Mag- och tarmförbundet Gävleborg

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 25 september 2017