Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 


Regionalt innehåll


Regionala dokument RCC Uppsala Örebro

Regionalt formulär

Registreringsblankett 14 04 01 (version Uppsala Örebro)

Datauttag RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro kan lämna ut data från kvalitetsregister och Cancerregistret för forskningsändamål. Nedan hittar du alla nödvändiga dokument för beställning av data från kvalitetsregister och Cancerregister.

Blanketter för uttag från kvalitetsregister - Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för Forskning och för Kvalitetssäkring.

Snabbguide till forskare om utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning

Beställningsblankett för Cancerregister, "Beställning av uttag från Uppsala-Örebroregionens regionala cancerregister" 


Gemensam information uppdaterad: 29 september 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2016