Regionalt vårdprocessgrupp för njurcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Benny Holmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Pernilla Helgesson

sjuksköterska urologkliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Pernilla Sundqvist

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Per Lindblad

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Emma Ulvskog

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Stina Hultgren

kontaktsjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Tarik Almdalal

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Rafael Grzegorek

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Farhood Alamdari

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Linda Willen

onkolog

Gävle Sjukhus

Johan Hansson

urolog

Gävle Sjukhus

Nils Edström

urolog

Falu lasarett

Rickard Carlhed

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Patientföreträdare

Jonas Sjögren

Vårdprovcessgruppen för njurcancer

Njurcancerföreningen

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 8 september 2017