Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Styrdokument

Styrdokument för urinblåscancerregistret (pdf)

Manualer

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)

Urinblåsecancer

Anmälan och behandling (pdf)
5-årsuppföljning (pdf)
Cystektomi (pdf)

Njurbäckencancer

Anmälan och behandling (pdf)

Uretärcancer

Anmälan och behandling (pdf)

Uretracancer

Anmälan och behandling (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning för urinblåsecancer, njurbäcken, uretra och uretär (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier urinblåsecancer (pdf)
Inklusionskriterier njurbäckencancer (pdf)
Inklusionskriterier uretracancer (pdf)
Inklusionskriterier uretärcancer (pdf)

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

Urinblåsecancer

Anmälan urinblåsecancer (pdf)
Behandling av primärtumör urinblåsecancer(pdf)
Uppföljning urinblåsecancer.pdf
Cystektomi (pdf)

Njurbäckencancer

Anmälan njurbäckencancer (pdf)
Behandling av primärtumör njurbäckencancer (pdf)

Uretärcancer

Anmälan uretärcancer (pdf)
Behandling av primärtumor uretärcancer (pdf)

Uretracancer

Anmälan uretracancer (pdf)
Behandling av primärtumör uretracancer (pdf)

 


Faktaägare: Staffan Jahnson, Urologkliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 15 september 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2016