Regional vårdprocessgrupp för urinblåse- och urinvägscancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Per-Uno Malmström

urolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Jeanette Bylund

kontaktsjuksköterska urologkliniken

Akademiska sjukhuset

Eva Beckman

sjuksköterska urologkliniken

Akademiska sjukhuset

Erica Sundqvist

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Helén Hummer

uroterapeut urologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Tomas Jerlström

urolog

Universitetssjukhuset Örebro

Cecilia Nilsson

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Botan Hawas

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Ossama Al-Azzawi

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Petter Granlund

urolog

Centralsjukhuset Karlstad

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Dan-Olle Westergren

urolog

Falu lasarett

Johan Hansson

urolog

Gävle Sjukhus

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus

Patientföreträdare

Peter Nordebo

vårdprocessgrupp för urinblåsecancer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Tor Sellström

Vårdprocessgruppen för urinblåsecancer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 8 september 2017