MENY

Om RCC Uppsala Örebro

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro är en kunskaps- och utvecklingsorganisation i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som tillsammans med regionens sju regioner och patientföreträdare samordnar, utvecklar och kvalitetssäkrar cancervården.

RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro är ett av sex RCC i Sverige. Vi finansieras av de sju regionerna i sjukvårdsregionen samt genom statsbid­rag. RCC Uppsala Örebro ingår i det nationella samarbetsorganet för samtliga sex RCC, Regionala cancercentrum i samverkan, som består av sex RCC chefer samt SKL:s samordnare för nationella cancerstrategin. 


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 7 januari 2019