MENY

Integritetspolicy RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro strävar efter en hög nivå gällande dataskydd och lägger stor vikt vid att hantera dina personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR).

Med denna policy vill RCC Uppsala Örebro informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Det kan vara kontaktinformation, bilder, ljudupptagning, och även IP nummer.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med uppgifter som kan knytas till en individ och omfattar exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter. Information som RCC samlar in om dig som deltagare i t.ex. en arbetsgrupp kan vara namn och kontaktuppgifter som används för att driva verksamheten.

Användning av information

Hantering av kontakter 

Mottagande av anmälan, utskick av bekräftelse, kommunikation i arbetsgrupper, minnesanteckningar och protokoll.

Typ av personuppgifter 

Namn, adress, postnr, e-post, telefonnummer.

Laglig grund 

Allmänt intresse och samtycke.

Lagringsperiod 

Lagring sker enligt gällande bevarande- och gallringsplan inom Region Uppsala.

Ansvarig för personuppgifter

Region Uppsala, organisationsnummer 232100-0024. Personuppgiftsansvarig nämnd är Sjukhusstyrelsen.

Utlämnande till tredje part

RCC äger den insamlade informationen, den kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare med utomstående parter. Förutom med eventuella personuppgiftsbiträden som hjälper oss att driva vår verksamhet med kravet att dessa parter godkänner och bekräftar att informationen hålls konfidentiell. Se även punkt 8.

Informationsskydd

RCC vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Inloggning med automatisk utloggning vid inaktivitet, SSL kryptering, säkerhetsscanning av system, antivirusprogram på alla datorer som används för inloggning och skalskydd.

Hur länge sparar RCC dina personuppgifter?

RCC sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive arbetsgruppers ändamål.

Vilka kan RCC komma att dela dina personuppgifter med?

Om det är nödvändigt för att RCC ska kunna erbjuda våra tjänster delar RCC dina personuppgifter med s.k. personuppgiftsbiträden, en part som behandlar informationen för vår räkning och enbart enligt våra instruktioner. RCC har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Vad har du för rättigheter?

Du kan begära radering av de personuppgifter RCC behandlar gällande dig om dessa inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in. Du har rätt att begära ändring av felaktiga uppgifter. Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få ett så kallat registerutdrag.

Vad är en cookie och använder RCC cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av siffror och bokstäver från våra webbservrar och sparas på din webbläsare och enhet. Dessa används för att förbättra de tjänster som erbjuds. Du kan själv styra användandet av cookies genom att ändra inställningarna på din webbläsare eller din enhet.

Nyhetsbrev prenumeration

RCC använder den e-postadress du lämnat till oss för att skicka information och uppdatering gällande nyheter. Om du inte längre vill motta våra nyhetsbrev så kan du avprenumerera via länken högst upp i nyhetsbrevet.

Dataskyddsombud

Har du frågor om GDPR kontakta dataskyddsombud@regionuppsala.se


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 20 november 2018