Lokala cancerråd

Lokala cancerråd finns i alla sju landsting. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och det egna landstinget och är anpassat till landstingets egen struktur och organisation.

Rådet är multiprofessionellt sammansatt och har tydligt mandat från landstingsledningen. Ordförande i det lokala cancerrådet är medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare. 

Ansvarig redaktör: Jana Howe
Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017