MENY

Lokala cancerråd

Lokala cancerråd finns i alla sju landsting. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och det egna landstinget och är anpassat till landstingets egen struktur och organisation.

Rådet är multiprofessionellt sammansatt och har tydligt mandat från landstingsledningen. Ordförande i det lokala cancerrådet är medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare. 

Ordföranden i lokala cancerråd

Abbas Chabok

överläkare

Region Västmanland

 

Charlotta Gestblom

verksamhetschef

Region Värmland

Helena Björkman

divisionschef

Region Gävleborg

Helena Hellström

chefsläkare

Region Dalarna

Margareta Randén

Klinikchef onkologi

Region Örebro län

Martin Höglund

överläkare

Region Uppsala

Svante Sjöstedt

enhetschef

Region Sörmland


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 17 september 2018