MENY

Utbildning för kontaktsjuksköterska  i Uppsala-Örebroregionen

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården med ett definierat uppdrag. Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget.

Inom Uppsala-Örebroregionen kommer utbuds-/uppdragsutbildning att anordnas för kontaktsjuksköterskor i cancervård vid fyra lärosäten; Falun, Karlstad, Örebro och Uppsala. Utbildningarna kommer att ha likvärdiga kursplaner och upplägg.

Kontaktsjuksköterskeutbildning 2018

Uppsala universitet

Kontaktsjuksköterska i cancervård 2018/2019, 7,5 HP 
Kursstart HT 2018: vecka 36-45, 50% distans 

Sista ansökningsdatum: 2018-04-16
Kursansvarig: Maria Carlsson
Kontakt: Calle Martinsson

Antagning sker enligt ordinarie högskoleutbildning och är INTE en uppdragsutbildning.

Kontaktsjuksköterska i cancervård, Uppsala Universitet

Kursens huvudsakliga innehåll är kontaktsjuksköterskans roll och funktion, personcentrerad vård, patientens rättigheter och ställning, närståendes behov, det professionella samtalet, vårdinformatik, cancerrehabilitering, psykosocialt stöd, teamarbete, förbättringskunskap, palliativ vård och etik. I all undervisning läggs vikt vid områdets vetenskapliga grund och evidensbaserad kunskap.

Kursen genomförs på halvfart och omfattar 7,5 högskolepoäng. Undervisningsformer är nätbaserade föreläsningar, grupparbeten och seminarier. Studierna bedrivs enskilt och i grupp och omfattar fyra dagar på campus samt studiedagar med grupparbeten via nätet.

För mer information om pris på uppdrag vid respektive lärosäte kontakta respektive kontaktperson. Information om anmälningsförfarande kommer att annonseras på respektive lärosätes hemsida samt på denna hemsida.

Förutom ovan nämnda kurs rekommenderas kontaktsjuksköterskor som saknar formell kompetens i onkologisk behandling/omvårdnad även att gå en kurs i onkologisk vård/omvårdnad.

Kontakt

porträtt

Pia Jestin

funktionschef

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 17 oktober 2018