Patientrådet Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i regionen.

Patientföreträdarnas roll i patient- och närståenderådet beskrivs i de regionala policydokumenten.

patientrådsmöte

Stig Lindahl

Ordförande patientrådet

Prostatacancerförbundet Uppsala

Pia Delin

Vice ordförande patientrådet

Mag- och tarmföreningen, Örebro län

Lena Lambrell

Medlem patientrådet

Blodcancerförbundet Uppsala

Päivi Kirsilä

Medlem patientrådet

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Therese Bergstedt

Medlem patientrådet

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Elenor Ekstrand

Medlem patientrådet

Gynsam Örebro

Kerstin Hemström

Medlem patientrådet

Gynsam Örebro

Anna-Karin Kihlström

Medlem patientrådet

ILCO Värmland

Anita Cole

Medlem patientrådet

Mun- och halscancerföreningen Uppsala

Peter Amnell

Medlem i patientrådet

Mun- och halscancerföreningen Gävleborg

Anna-Karin Eriksson

Medlem patientrådet

Lungcancerföreningen Västmanland

Ewa Larsson

Medlem patientrådet

Lungcancerföreningen Uppsala

Håkan Engman

Medlem i patientrådet

Prostatacancerförbundet Örebro

Emma Skoglund

Ung Cancer

Västmanland

Ellinore Swing

Medlem i patientrådet

Ung Cancer Uppsala

Christina Ögren

Medlem i patientrådet

SÖF Region Örebro län

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017