Patientföreträdare i RCC Uppsala Örebros vårdprocessgrupper

För att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna ingår patientföreträdarna i RCC Uppsala Örebro i de regionala vårdprocessgrupperna.

Patientföreträdarna bidrar med sina erfarenheter och kunskap utifrån patientens fokus att utveckla vårdprocessen inom respektive vårdprocessgrupp.

Sofia Due

Vårdprocessgruppen för barnonkologi

Barncancerfonden Mellansverige

Sussan Isaksson

Vårdprocessgrupp barnonkologi

Barncancerfonden Mellansverige

Lena Lambrell

Vårdprocessgrupp blodcancer

Blodcancerförbundet Uppsala

Päivi Kirsilä

Vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Misteln Västmanland

Therese Bergstedt

Vårdprocessgrupp bröstcancer

Bröstcancerföreningen Hilda Örebro

Jacob Kinge

Vårdprocessgrupp bukspottkörtel

Nationell patientförening PALEMA

Jan-Olof Paulsson

Vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka Upp...

Ann-Louise Storm

Vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Gynsam Liljan Uppsala

Marie Karlström

Vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer

Maude Andersson

Vårdprocessgrupp gyncancer

Gynsam Musslan Värmland

Staffan Hagelin

Vårdprocessgrupp Huvud- och halscancer

Mun- & Halscancerförbundet

Anna-Karin Kihlström

Vårdprocessgrupp kolorektalcancer

ILCO Värmland

Fredrik Hopfgarten

Patient/närståendeföreträdare

Mag- och tarmförbundet Gävleborg

Lena Lambrell

Vårdprocessgrupp kontaktsjuksköterska

Blodcancerförbundet Uppsala

Ulf Holmberg

Vårdprocessgrupp kontaktsjuksköterska

Proliv Dalarna

Vakant

Vårdprocessgrupp hudmelanom

Vakant

Vårdprocessgruppen njurcancer

Ulf Holmberg

Vårdprocessgrupp palliativ vård

Proliv Dalarna

Calle Waller

vårdprocessgrupp prostatacancer

Prostatacancerförbundet Uppsala

Håkan Florin

vårdprocessgruppen prostatacancer

Prostatacancerföreningen Värmland

Ewa Larsson

Vårdprocessgrupp lungcancer

Lungcancerföreningen Uppsala

Vakant

Vårdprocessgrupp lymfom

Vakant

Vårdprocessgruppen cancer i lever och galla

Peter Nordebo

vårdprocessgrupp för urinblåsecancer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Tor Sellström

Vårdprocessgruppen för urinblåsecancer

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Maude Andersson

Vårdprocessgrupp för palliativ vård

Gynsam Musslan Värmland

Anna-Karin Eriksson

Vårdprocessgrupp lungcancrer

Lungcancerföreningen Västmanland

Jonas Sjögren

Vårdprovcessgruppen för njurcancer

Njurcancerföreningen

Birgitta Flankegård

 

Svenska Hjärntumörförbundet

Anna Karin Eriksson

vårdprocessgrupp cancerrehabilitering

Lungcancerföreningen Västerås

Johan Dahl

våprocessgrupp cancerrehabilitering

ILCO Dalarna

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017