MENY

Forskning Uppsala Örebro

RCC har stärkt cancerforskningen i regionen genom att utveckla studieservice, nätverk för forskningssjuksköterskor och strukturer för samarbete med universitet/högskolor. Uppsala-Örebroregionen har i dag en stark forskningsmiljö på cancerområdet.

Studieservicen underlättar och förbättrar den kliniska forskningen genom en regional gemensam service vid intresseförfrågan och uppstart av kliniska prövningar. Genom denna service uppnår man en större spridning och en  mer samordnad start och samarbete runt kliniska prövningar i regionen.

Nätverket för forskningssjuksköterskor i regionen har utformats för att samordna kliniska prövningar inom cancerområdet.

RCC Uppsala Örebro ger också stöd till Regionalt biobankscentrum (RBC) och landstingens arbete med att införa standardiserad sjukvårdsintegrerad insamling av blodprov för forskning.

Dessutom bedriver och stödjer RCC akademiska forskargruppers kliniska studier med till exempel randomisering, uppbyggnad och drift av databaser, statistisk planering och utvärdering.


Faktaägare: Sonja Eaker, Enhetschef för Regionalt biobankscentrum (RBC), RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 19 december 2017