MENY

Palliativa råd Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro föreslog att det inom varje region/län skulle bildas ett formellt palliativt råd med ett tydligt uppdrag och med mandat att föreslå förändringar i arbetssättet för att få en mera likvärdig palliativ vård i regionen.

Ett palliativt råd ska fånga upp behov, strukturera insatser för behövande patienter och utgöra en grund för en utveckling av ett aktivt multidisciplinärt arbete kring den palliativa patienten. Det palliativa rådet kan möjliggöra en bättre samverkan mellan olika vårdgivare.

Det palliativa rådet har en rådgivande funktion till ledning och verksamheter och ska bestå av representanter från landstingets slutenvård, primärvård samt representanter från kommuner i alla region-/länsdelar.

Enligt beslutade åtgärder i Utvecklingsplanen för Uppsala Örebro - Cancerplanen 2016-2018 skulle palliativa råd vara införda i alla landsting/regioner under 2015. Huvudmännen ska genom särskilda avtal ta ett aktivt ansvar för barn och ungdomars (under 18 år) palliativa vård, både i hemmiljö och i vårdmiljö.

Palliativa råd i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen

Landstinget Dalarna

Landstinget i Södermanland

Landstinget Värmland

Region Västmanland - Information saknas på Region Västmanlands webb. 

Region Örebro län 


Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 17 april 2018