Regional arbetsgrupp för cancerprevention

Regionala arbetsgruppen för cancerprevention arbetar med införandet av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i regionen.
Gruppen samverkar med kommuner, landsting och andra lokala aktörer för att förbättra levnadsvanor i befolkningen.

Medlemmar

Anette Danesjö-Gustavsson

distriktsjuksköterska

Örebro

Lena Nyman

ANDT-samordnare

Länsstyrelsen i Västmanland

Elin Schelin

ANDT-samordnare

Länsstyrelsen Södermanland

Anna Haid

ANDT-samordnare

Länsstyrelsen Uppsala

Bo Simonsson

epidemiolog

Västmanland

Christina Lindberg

samhällsplanerare

Uppsala

Susanne Unger

folkhälsoplanerare

Södermanland

Junia Joffer

folkhälsovetare/föräldraledig

Dalarna

Lisa Brunzell

folkhälsostrateg

Värmland

Camilla Larssen

folkhälsoutvecklare

Gävleborg

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017