Regional arbetsgrupp för cancerfrågor inom primärvården

Regionala arbetsgruppen för cancerfrågor inom primärvården arbetar för tidig upptäckt av cancersjukdom i primärvården.

Medlemmar

Bengt Hansson

allmänläkarkonsult

Primärvården Värmland

Björn Strandell

chefsläkare

Primärvården Örebro

Bo Pettersson

chefsläkare

Primärvården Dalarna

Börje Svensson

chefsläkare

Primärvården Gävleborg

Christina Ledin

allmänläkarkonsult

Primärvården Värmland

Eva Lena Sjöö

chefsläkare

Primärvården Uppsala

Margareta Ehnebom

chefsläkare

Primärvården Västmanland

Marie Portström

chefsläkare

Primärvården Sörmland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 8 september 2017