Cancerrehabilitering och palliativ vård

RCC ska ha en plan som tillförsäkrar cancerpatienter tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet inom hela sjukvårdsregionen. RCC ska även arbeta för att stödet till cancerpatienters närstående utvecklas.

kvinna


Ansvarig redaktör: Jenny Patera
Gemensam information uppdaterad: 11 maj 2017