Cancerrehabilitering Uppsala Örebro

Enligt beslutade åtgärder i Cancerplanen 2016-2018 ska alla patienter i regionen få sitt rehabiliteringsbehov bedömt. Alla patienter med behov av rehabiliterande åtgärder ska kunna erbjudas individuellt anpassad rehabilitering, under pågående behandling liksom under uppföljningen.

Bäckenrehabilitering vid cancer

Läs om förbättringsarbetet med bäckenrehabilitering vid cancer i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. 

RCC Uppsala Örebro utvecklar rehabilitering efter bäckencancer 

Dialogmöten om Bäckenrehabilitering vid cancer

Första nätverksmöte - Bäckenrehabilitering vid cancer

Faktaägare: Jessica Nordlander, koordinator RCC Uppsala ÖrebroJessica Nordlander, koordinator RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 15 september 2017