Palliativ vård Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppen för palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen arbetar för att alla patienter ska ha tillgång till palliativ vård som är jämlik och av god kvalitet.

Gruppen arbetar med utvecklingen av palliativa råd i regionen som idag är etablerade i sex av sju regioner/landsting. Råden ska arbeta för att stärka samverkan mellan kommuner och landsting och för att få den palliativa vården fungera på ett jämlikt sätt i hela regionen. Målet är att palliativa råden ska vara etablerade i alla regioner/landsting under 2015.

Vårdprocessgruppen analyserar och diskuterar regelbundet regionens resultat i Palliativregistret bland annat för att ha underlag till förbättringsarbete. Aktuella regionala data från Svenska palliativregistret presenteras under Aktuell statistik.

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 8 september 2017