Regional vårdprocessgrupp för palliativ vård

I vårdprocessgruppens uppdrag ingår bland annat att tolka och sprida kunskap om nationella riktlinjer och nationella vårdprogram, definiera och utveckla vårdprocessen utifrån kvalitetsregistret, stärka patientens ställning samt arbeta med kompetensförsörjning och kunskapsöverföring. Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet.

Vårdprocessgruppen arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som givits alla vårdprocessgrupper i regionen. Vad som särskiljer gruppens arbete från övriga vårdprocessgruppers är att det inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård i regionen. 

Processledare

Vakant
Vid frågor kontakta Jessica Nordlander.

Ledamöter

Anders Olsson

MAS

Forshaga kommun

Maud Karlsson

verksamhetschef spec palliativ vård

Landstinget Dalarna

Lil-Marie Sandin

fysioterapeut specialistvård

Gävle Sjukhus

Madeleine Forsberg

läkare ger rehabkliniken

Nyköpings lasarett Nyköping

Rigmor Jonsson

kurator paramedicin

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Cristina Jönsson

samordnare palliativa frågor

Centralsjukhuset Karlstad

Sofia Dettmann

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Ann Dalius Isenberg

geriatrik/palliativ sektion

Universitetssjukhuset Örebro

Agneta Holtz (Adjungerad)

barnonkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Maria Hammarlund

Sjuksköterska, palliativa teamet

Bollnäs sjukhus, Bollnäs

Agneta Roos

MAS

Köping

Åsa Sporre Dufva

Sjuksköterska, Palliativ koordinator

Karlskoga och Örebro kommun

Patientföreträdare

Peter Nordebo

Vårdprocessgrupp palliativ vård

ILCO Tarm- uro- coh stomiförbundet

Maude Andersson

Vårdprocessgrupp palliativ vård

Gynsam Musslan Värmland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017