MENY

Interaktiv onlinerapport

Uppgifterna i tabellen uppdateras två gånger per år och kan skilja sig från data i onlinerapporterna, som kan ha en annan uppdateringsfrekvens. Tabellen länkar till de kvalitetsregister som erbjuder interaktiv onlinerapport. För rapporter från övriga kvalitetsregister, se Årsrapporter.

DiagnosRegistrerade fall 2017Registrerade fall totalt*Täckningsgrad i registerKontaktsjuksköterska 2017
Bröstcancer 8746 76433 98% 98%
 Huvud- och halscancer 1 487 13 905 96% -
 Lever- gallblåse och gallvägscancer 1 645 13 415 95% -
 Myelom 730 6 851 - -
 Njurcancer 1 089 13 812 96% 81%
Prostatacancer10 237181 74798%86%
Sköldkörtelcancer4792 51478%88%

Om data saknas i tabellen beror det på att indikatorn ej tillämpas i registret.

*Observera att startår varierar mellan diagnoserna. Information om vilket startår som gäller för specifik diagnos finns att läsa i de interaktiva onlinerapporterna eller på registrets diagnossida.