Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

Kunskapsstöd för dig i cancervården


Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Euromelanoma 2016

Nu går det att boka en tid direkt hos vissa hudläkare om du vill få dina födelsemärken och leverfläckar undersökta.

3 maj 2016 | Uppsala Örebro

Randomisering stängd 6 maj

RCC Uppsala Örebro stödjer akademiska forskargruppers kliniska studier med bl a randomisering.

29 april 2016 | Uppsala Örebro

Fastställt SVF för analcancer

Vårdförloppet för analcancer är nu fastställt och finns tillgängligt på webbplatsen.

29 april 2016 | Samverkan

SVF för livmoderkroppscancer på remiss

Remissversionen finns tillgänglig för nedladdning på webben. Lämna dina synpunkter senast den 15 maj.

22 april 2016 | Samverkan

Svenska kvalitetsregister slår hål på larmrapporter

Många larmrapporter grundar sig på litet studieunderlag. Register med stora studiepopulationer minskar risken för falska larm.

21 april 2016 | Uppsala Örebro

Remissversioner av vårdprogram

Regionala cancercentrum börjar publicera remissversioner av vårdprogram på webben. Nu finns sju remissversioner publicerade.

15 april 2016 | Samverkan

Kraftig kostnadsökning för cancer till 2040

År 2040 förväntas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. Till samma år förväntas kostnaderna för cancer öka med 90 procent.

6 april 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Regionmöte för malignt hudmelanom

20 maj 2016 | Uppsala Örebro

Regiondag i esofagus- och ventrikelcancer

20 maj 2016 | Uppsala Örebro

Regionmöte för lymfom

26 maj 2016 | Uppsala Örebro

Möte - Patientrådet

30 maj 2016 | Uppsala Örebro

Temadag om pragmatiska kliniska studier

8 juni 2016 | Uppsala Örebro

Se fler händelser

Kalenderhändelser