för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt screeningprogram

Antalet fall av livmoderhalscancer väntas minska ca 10-20 procent.

18 maj 2017 | Samverkan

Hur mycket kan man sola innan det blir farligt?

Antalet fall av hudcancerformen malignt melanom har nästan fördubblats de senaste tio åren.

15 maj 2017 | Väst

Nytt nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2017

Allt fler patienter överlever cancer vilket innebär att fler behöver cancerrehabilitering.

11 maj 2017 | Samverkan

Nytt nyhetsbrev ute

I det nya numret av RCC Västs nyhetsbrev kan du bland annat läsa om hur vi vässar stödet till vården med hjälp av Chalmers och om två nya kunskapsstöd inom palliativ vård.

11 maj 2017 | Väst

Checklista för palliativ vård

En checklista för palliativ vård i livets slutskede kan nu beställas inom Västra sjukvårdsregionen. Listan har prövats i daglig verksamhet och riktar sig främst till medarbetare inom slutenvård som möter patienter och närstående i livets slutskede.

10 maj 2017 | Väst

Storsatsning på svensk forskning om precisionsmedicin

Sjöbergsstiftelsen samverkar med RCC för att hela landet ska kunna delta i det nya forskningsprogrammet.

5 maj 2017 | Samverkan

Vi söker samordnande kontaktssjuksköterskor

Är du legitimerad sjuksköterska med stor kompetens inom cancervården och är intresserad av att arbeta övergripande inom region Stockholm och Gotland i en självständig roll? Då kan du söka tjänsten som samordnande kontaktsjuksköterska.

4 maj 2017 | Stockholm-Gotland

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv