för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen

För att stärka den kliniska cancerforskningen i västra sjukvårdsregionen har Regionalt cancercentrum väst tagit fram en sammanställning över pågående forskningsprojekt i regionen.

22 februari 2017 | Väst

Planering av snabba tider på radiologin

En rad förutsättningar och förbättringar har identifierats för att korta väntetiden till radiologisk undersökning på sjukhusen i regionen.

20 februari 2017 | Väst

Första PROM-enkäten registrerad i patientöversikten prostatacancer

Nu har första patienten någonsin registrerat en PROM-enkät elektroniskt i patientöversikten prostatacancer (PPC).

17 februari 2017 | Samverkan

Cancerdagen i Almedalen 2017

Vi byter dag! Cancerdagen ligger i år på tisdag den 4 juli. Boka in redan nu!

16 februari 2017 | Samverkan

Gällande riktlinje om registreringen av standardiserade vårdförlopp

Registrering i ELVIS är fortsatt obligatoriskt. SVF i INCA kommer att erbjudas som ett komplement till alla enheter som är intresserade.

16 februari 2017 | Väst

”Vi har banat väg för ett nytt sätt att tänka i vården”

I ett tätt samarbete har Centre For Healthcare Improvement vid Chalmers och Regionalt cancercentrum väst skapat ramar för en bättre cancervård i Västsverige.

14 februari 2017 | Väst

Stort utvecklingsbehov av kontaktsjuksköterske-verksamheten

Vården är ojämlik och många patienter får inte den vård och stöd av kontaktsjuksköterska som cancerstrategin föreskriver. Det visar studien - Kontaktsjuksköterskor i cancervård.

13 februari 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Dialog om standardiserade vårförlopp för primärvården

Södra Älvsborgs sjukhus och primärvården bjuder in till ett tillfälle för fördjupat samarbete och dialog kring standardiserade vårdförlopp.

24 februari 2017 | Väst

Dialog om standardiserade vårförlopp för primärvården

Södra Älvsborgs sjukhus och primärvården bjuder in till ett tillfälle för fördjupat samarbete och dialog kring standardiserade vårdförlopp.

24 mars 2017 | Väst

Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp

Kursen är generell och vänder sig till alla er som arbetar aktivt med införandet och utvecklingen av standardiserade vårdförlopp i regionen.

4 april 2017 | Väst

Sola säkert

Öppen föreläsning om hur du solar säkert och om att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer.

2 maj 2017 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser