Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

för Framtidens cancervård


RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Fastställt SVF för analcancer

Vårdförloppet för analcancer är nu fastställt och finns tillgängligt på webbplatsen.

29 april 2016 | Samverkan

SVF för livmoderkroppscancer på remiss

Remissversionen finns tillgänglig för nedladdning på webben. Lämna dina synpunkter senast den 15 maj.

22 april 2016 | Samverkan

Projekt som förbättrat cancervården

Sjuksköterskor som gått utbildningen för kontaktsjuksköterskor har bidragit till att förbättra cancervården genom sina förbättrings- och designprojekt.

19 april 2016 | Väst

Thomas Björk-Eriksson ny chef för RCC Väst

Thomas är idag vårdenhetsöverläkare vid strålbehandlingen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han tillträder tjänsten i sommar.

18 april 2016 | Väst

Remissversioner av vårdprogram

Regionala cancercentrum börjar publicera remissversioner av vårdprogram på webben. Nu finns sju remissversioner publicerade.

15 april 2016 | Samverkan

Webbutbildning i allmän palliativ vård lanseras

På uppdrag av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen lanserar Regionalt cancercentrum väst en webbutbildning i allmän palliativ vård.

8 april 2016 | Väst

Internationell konferens om patientsäkerhet

Världen kommer till Västra Götaland för patientsäkerhetens skull den 12-15 april.

7 april 2016 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Workshop om webbutbildning i allmän palliativ vård

Utbildningen presenteras och diskussioner förs om hur webbutbildningen ska implementeras i verksamheterna.

12 maj 2016 | Väst

Workshop om webbutbildning i allmän palliativ vård

Utbildningen presenteras och diskussioner förs om hur webbutbildningen ska implementeras i verksamheterna.

18 maj 2016 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser