för Framtidens cancervård


RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nytt tillfälle för kursen De nödvändiga samtalen

Den 26-27 oktober hålls samtalskursen De nödvändiga samtalen. Kursen vänder sig till specialistläkare och ST-läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård.

31 maj 2016 | Väst

Registersamarbete ger goda resultat vid testikelcancer

Alla patienter i Sverige och Norge med testikelcancer får likvärdig behandling och överlevnaden är högst i världen.

30 maj 2016 | Samverkan

Patienternas upplevelser av SVF

Från och med maj mäts patienters upplevelser av att utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp. Det görs genom en nationell patientenkät.

23 maj 2016 | Samverkan

Nytt nationellt vårdprogram

Ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer har publicerats.

20 maj 2016 | Samverkan

Nytt simuleringsinstrument

909 färre nya cancerfall per år. Det kan bli resultatet om andelen rökare i Sverige minskar med 3 procent.

20 maj 2016 | Samverkan

Nytt nyhetsbrevet från RCC Väst

Vi berättar bland annat om filmer om standardiserade vårdförlopp, ny chef för RCC Väst och kortare väntetider för melanompatienter.

19 maj 2016 | Väst

Rätt kompetenser ska säkra barnens behov

Nu ses kompetensförsörjningen inom barncancervården över.

18 maj 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerdagen i Almedalen 2016

6 juli 2016 | Samverkan

Forma framtidens strålbehandling

1 september 2016 | Samverkan

Föreläsning om palliativ vård och lansering av webbutbildning

Gunnar Eckerdal föreläser om palliativ vård, palliativa enheten/PRIS presenterar sig och webbutbildningen i allmän palliativ vård lanseras.

7 september 2016 | Väst

Föreläsning om palliativ vård och lansering av webbutbildning

Chefer och medarbetar på sjukhus och inom primärvården i Fyrbodal bjuds in till ett lanseringsmöte för webbutbildningen i allmän palliativ vård på Uddevalla sjukhus.

13 september 2016 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser