för Framtidens cancervård


RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Självtest ska ge fler kvinnor skydd mot livmoderhalscancer

Västra Götalandsregionen är en av de första regionerna i Sverige som skickar ut självtest för HPV-virus till kvinnor som har uteblivit från sina gynekologiska cellprovskontroller under lång tid.

29 september 2016 | Väst

Koncentration av cancervård räddar fler liv

Överlevnaden efter cancer ökar om ett fåtal erfarna kirurger opererar fler patienter. Det visar en ny studie om behandling av patienter med avancerad äggstockscancer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

27 september 2016 | Samverkan

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner av vårdförlopp för sarkom och sköldkörtelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 23 oktober.

23 september 2016 | Samverkan

SVF för livmoderhalscancer fastställt

Ett standardiserat vårdförlopp för livmoderhalscancer är nu fastställt och finns tillgängligt här på cancercentrum.se.

15 september 2016 | Samverkan

Patienternas upplevelser av SVF

Hur upplever patienterna vården under ett standardiserat vårdförlopp? Det undersöks nu.

12 september 2016 | Samverkan

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner för njur-, penis och testikelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 oktober.

9 september 2016 | Samverkan

Vårdförlopp på remiss

Remissversioner för njur-, penis och testikelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 oktober.

9 september 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Regiondag kolorektal cancer

Vi välkomnar personal som arbetar inom kolorektalcancervården i Västra Sjukvårdsregionen till en regiondag med temat metastasbehandling.

7 oktober 2016 | Väst

Föreläsning om palliativ vård och lansering av webbutbildning

Chefer och medarbetar på Alingsås lasarett, inom primärvården i Södra Älvsborg, samt i kommunerna Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda bjuds in till lanseringsmöte för webbutbildningen i allmän palliativ vård.

7 oktober 2016 | Väst

Vägen tillbaka

En nationell temadag om cancerrehabilitering och uppföljning efter behandling med esofagus- och ventrikelkirurgi.

28 oktober 2016 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser