för Framtidens cancervård


RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Screening livmoderhalscancer

Idag lämnar SKL en delrapport om arbetet med nationell och regional samordning av screening för livmoderhalscancer

30 juni 2016 | Samverkan

Rekordmånga tar gynekologiskt cellprov

Deltagandet i gynekologisk cellprovtagning högre än någonsin.

29 juni 2016 | Samverkan

SUS anpassade resurserna efter behoven

Urologen på Skånes universitetssjukhus har arbetat med produktionsplanering för att korta ledtiderna och minska dubbelarbete.

28 juni 2016 | Samverkan

Ytterligare cancervård koncentreras

Landstingen överens om att följa RCCs rekommendation.

28 juni 2016 | Samverkan

Tydligare form för patientsamverkan

Nationella mallar för uppdragsbeskrivningar och uppföljning.

28 juni 2016 | Samverkan

Nytt vårdprogram inom leukemi

Läs det senaste nationella vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

23 juni 2016 | Samverkan

Fler besök i primärvården kan signalera cancer

Studie på nästan 23 000 patienter i Västra Götalandsregionen.

23 juni 2016 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Forma framtidens strålbehandling

1 september 2016 | Samverkan

Föreläsning om palliativ vård och lansering av webbutbildning

Gunnar Eckerdal föreläser om palliativ vård, palliativa enheten/PRIS presenterar sig och webbutbildningen i allmän palliativ vård lanseras.

7 september 2016 | Väst

Föreläsning om palliativ vård och lansering av webbutbildning

Chefer och medarbetar på sjukhus och inom primärvården i Fyrbodal bjuds in till ett lanseringsmöte för webbutbildningen i allmän palliativ vård på Uddevalla sjukhus.

13 september 2016 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser