för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny rapport från kvalitetsregistret för cervixcancerprevention

Nu är årets kvalitetsrapport för cervixcancerprevention i Västra Sjukvårdsregionen publicerad.

26 juni 2017 | Väst

Nytt nyhetsbrev ute

Här kan du bland annat läsa om säker solning, resultatet efter ett år med nya "detektivmottagningar" och om säkrare screening av livmoderhalscancer.

22 juni 2017 | Väst

Ny patientrapport från kvalitetsregister för tarmcancer

Statistik och information som är lätt att förstå för icke medicinskt utbildade.

22 juni 2017 | Samverkan

Succé för nya ”detektivmottagningar”

Var sjätte patient som utreddes hade cancer och över 80 procent fick någon annan diagnos. Det är resultatet efter första året med diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen.

21 juni 2017 | Väst

Cancerpreventionsplan kompletteras med affisch

Planen antogs under våren och visar hur och varför cancerprevention är en viktig del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i västra sjukvårdsregionen.

20 juni 2017 | Väst

Patienter och närstående: Så vill vi ha det!

Broschyr med patienters- och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården. Kan beställas gratis i hela Sverige.

20 juni 2017 | Samverkan

Nytt nätverk för SVF-koordinatorer

I maj samlades 75 koordinatorer för standardiserade vårdförlopp (SVF) från hela regionen för att utbyta erfarenheter och diskutera hur arbetet med SVF kan utvecklas.

20 juni 2017 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv