Välkommen till Regionala cancercentrums nya webbplats!

Här hittar du kunskapsstöd som underlättar för dig i cancervården.

Under Cancerdiagnoser finns alla vårdprogram, kvalitetsregister, standardiserade vårdförlopp och läkemedelsregimer, allt sorterat per diagnos. Under Våra uppdrag hittar du information om de utvecklingsarbeten vi bedriver enligt de tio kriterierna i nationella cancerstrategin.

Vi hoppas du ska hitta det du söker. Hör gärna av dig med synpunkter till info@cancercentrum.se eller till ”kontakta redaktör” längst ner på varje sida.

för Framtidens cancervård


RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

logotyp 1177.se

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ökad överlevnad för patienter med ändtarmscancer

Starka skäl talar för att Svenska Kolorektalcancerregistret har spelat en väsentlig roll för de goda resultaten.

4 februari 2016 | Samverkan

Gunilla Gunnarsson hedrad med utmärkelse

Utses idag till "Årets cancernätverkare"

4 februari 2016 | Samverkan

Nytt informationsmaterial för kortare väntetider

Nu finns nytt informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider tillgängligt för nedladdning.

29 januari 2016 | Samverkan

Andra omgången kontaktsjuksköterskor examinerade

Andra och den hitintills största kullen kontaktsjuksköterskor examinerades i mitten av januari.

28 januari 2016 | Väst

Mall för landstingens handlingsplaner

En mall för landstingens och regionernas handlingsplaner har tagits fram och finns nu att ladda ner.

26 januari 2016 | Samverkan

Kortare väntetider för huvud- och halscancer

Ledtiden från remiss till behandlingsbeslut har förkortats med en dryg vecka.

22 januari 2016 | Samverkan

Ovanlig matstrupskirurgi på två sjukhus

Komplicerad kirurgi vid matstrupscancer koncentreras till två ställen i landet.

21 januari 2016 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv