för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny nationell kvalitetsrapport för peniscancer

Rapporten redovisar fortsatta avvikelser från rekommendationer i det nationella vårdprogrammet men också framgångsrikt förbättringsarbete.

20 oktober 2017 | Samverkan

RCC ska följa upp barncancervården

Liksom Barncancerfonden är RCC i samverkan angelägen om att barncancervården ska fungera väl. Därför kommer RCC att följa upp utredningen om kompetensförsörjningen inom barncancervården.

19 oktober 2017 | Samverkan

Reviderat vårdprogram för matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet har reviderats genomgående och helt nya kapitel om omvårdnad har tillkommit.

19 oktober 2017 | Samverkan

Ny årsrapport från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer (NKBC)

I år publiceras för första gången den nationella årsrapporten som en interaktiv online rapport.

10 oktober 2017 | Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Vårdprogrammet njurcancer 2017 är en uppdatering av vårdprogrammet 2013 och samtliga kapitel har uppdaterats.

4 oktober 2017 | Samverkan

Nytt nyhetsbrev ute nu

Läs om den regionala medicinska riktlinjen för cervixcancerprevention och om resultatet efter första kvartalets PREM-enkäter besvarade av patienter utredda enligt standardiserade vårdförlopp.

29 september 2017 | Väst

Ny riktlinje för gynekologisk cellprovskontroll införs

Nu finns det en ny regional medicinsk riktlinje (RMR) som beskriver hur det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention ska tillämpas och införas i Västra Götalandsregionen och Region Halland.

29 september 2017 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Dialogmöte om regional utvecklingsplan för cancervård

Detta är steg tre i studien, där studiedeltagare är inbjudna till ett dialogmöte kring resultatet av studie.

26 oktober 2017 | Väst

Föreläsning om patientmedverkan i forskning

Lisa Vaughn och Daniel McLinden från Cincinnati Universitet i USA, delar med sig av sina erfarenheter av patientmedverkan i forskning.

6 november 2017 | Väst

Temakväll om cancerrehabilitering och Kraftens hus Sjuhärad

RCC Väst bjuder in alla patientföreningar inom cancerområdet till en temakväll om cancerrehabilitering och projektet Kraftens hus Sjuhärad.

8 november 2017 | Väst

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Regional heldag om standardiserade vårdförlopp

Ta del av erfarenheter och goda exempel från arbetet med standardiserade vårdförlopp och delta i dialog kring framtida utmaningar.

2 februari 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser