för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Vårdprocessarbetet framåt men nivåstruktureringen en utmaning

Konstaterar Socialstyrelsen i sin fjärde och sista uppföljning av RCC.

25 april 2017 | Samverkan

SKL söker en cancersamordnare

Är det du som är Gunilla Gunnarssons efterträdare?

20 april 2017 | Samverkan

Ny handbok om vård i livets slutskede

Nu finns en handbok i palliativ vård som kan beställas i hela Västra sjukvårdsregionen. Handboken riktar sig till läkare i primärvården som möter patienter och närstående i livets slutskede.

20 april 2017 | Väst

Så arbetar en SVF-koordinator

Nationell funktionsbeskrivning för koordinatorsfunktionen inom standardiserade vårdförlopp.

19 april 2017 | Samverkan

Kampanj för att uppmärksamma testikelcancer

Ung Cancer har tagit fram ett material som ungdomsmottagningar, vårdcentraler och skolor kan beställa och sätta upp för att sprida kunskap om symtom vid testikelcancer.

18 april 2017 | Väst

Nationella vårdprogram på remiss

Remissversioner av ett helt nytt och fyra reviderade nationella vårdprogram finns nu att lämna synpunkter på.

18 april 2017 | Samverkan

Rundabordssamtal om framtidens cancervård

Delta i rådslaget – skicka synpunkter till Gabriel Wikström!

18 april 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Sola säkert

Öppen föreläsning om hur du solar säkert och om att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer.

2 maj 2017 | Väst

Lär dig mer om palliativ vård!

Under en heldag ges du möjlighet att gå en webbutbildning i allmän palliativ vård på storbild tillsammans med andra kollegor. I mindre grupper får ni tillfälle att utbyta erfarenheter och reflektera över de delar utbildningen tar upp.

15 maj 2017 | Väst

Lär dig mer om palliativ vård!

Under två halvdagar ges du möjlighet att gå en webbutbildning i allmän palliativ vård på storbild tillsammans med andra kollegor. I mindre grupper får ni tillfälle att utbyta erfarenheter och reflektera över de delar utbildningen tar upp.

22 maj 2017 | Väst

Nätverksträff för koordinatorer standardiserade vårdförlopp

Syftet med dagen är att dela och inspireras av erfarenheter från arbetet med standardiserade vårdförlopp.

31 maj 2017 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser