Regional vårdprocess barncancer

Ett bättre omhändertagande av unga vuxna som överlevt cancer som barn. Det är området som främst är i fokus när det gäller utvecklingen av barncancervården.

Varje år får mellan 90-100 barn i Barncancercentrums upptagningsområde en cancerdiagnos. Av dem är 80 procent cancerfria efter fem år. Upptagningsområdet för barncancerprocessen är Västra Götalandsregionen, större delen av Region Halland, Värmlands län och Region Jönköpings län. 

De flesta som insjuknar  är mellan två och sex år, men barn i alla åldrar kan få cancer. Bland de små barnen är akut lymfatisk leukemi (ALL), vanligast. Ungefär en tredjedel av alla barn med cancer har någon form av leukemi, en knapp tredjedel har en hjärntumör och den sista dryga tredjedelen fördelas på övriga tumörsjukdomar.

Utredningen av barncancer sker på Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ibland görs vissa delar av utredningen på hemsjukhuset. Den initiala behandlingen sker vid Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, därefter kan vissa delar av behandlingen göras på hemsjukhuset, beroende på vilken behandling man får. 

Läs mer om hur barncancervården i Västsverige är organiserad här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Fortsatt utvärdering av uppföljningsmottagningen för unga vuxna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Implementering av nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer som antogs april 2016
  • Kartläggning av kompetensförsörjning inom barncancervården regionalt och nationellt

Regional processägare

Marianne Jarfelt

regional processägare barncancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gustaf Österlundh

regional processägare barncancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

Chichi Malmström

utvecklingsledare psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

RCC Väst

 

Patientrepresentanter

Marcus Wilhelmsson

Patient/närståendeföreträdare

Katarina Hägerå

Patient- och närståendeföreträdare

Alla medlemmar

Alla medlemmar i vårdprocessgruppen (pdf)

Faktaägare: Marianne Jarfelt, barnonkolog, regional processägare barncancer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Sidan uppdaterad: 7 juli 2017