MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer inkluderar alla som fått cancerbehandling som barn och fram till 18 års ålder. Det omfattar långtidsuppföljning både för de som nu är barn och ungdomar och de som är vuxna.

Nationellt vårdpgrogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Målet med vårdprogrammet är:

  • Att alla individer som har behandlats för cancer under barn- och ungdomsår i hela Sverige ska erbjudas adekvat uppföljning och sjukvård av högsta internationella klass.
  • Att öka sjukvårdens kompetens samt medvetenheten om denna patientgrupp.
  • Att man som överlevare efter barncancer ska vara välinformerad och delaktig i sin uppföljning.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje bröstcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje för långtidsuppföljning efter barncancer (pdf)


Faktaägare: Marianne Jarfelt
Gemensam information uppdaterad: 3 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 3 september 2018