Läkemedelsregimer AML

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för AML. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

Faktaägare: AnnSofie Fyhr
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017