Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

Bilaga I: Förteckning över de laboratorier som utför 8-10-färgsflödescytometri vid AML

Laboratorium

Adress

Kontaktperson

Umeå

Hematopatologen

Charlotta Andersson

Uppsala

Hematopatologen

Rose-Marie Amini

Stockholm-Solna

Hematopatologen

Leonie Saft

Stockholm-Huddinge

Hematopatologen

Monika Klimkowska

Göteborg

Klinisk kemi

Linda Fogelstrand

Lund

Hematopatologen

Mats Ehinger