Nationell vårdprogramgrupp för AML

 Ordförande

Martin Höglund

Hematolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Anders Wahlin

 

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Bertil Uggla

 

Universitetssjukhuset Örebro

Claes Malm

 

Universitetssjukhuset i Linköping

Gunnar Juliusson

 

Skånes universitetssjukhus, Lund

Hege Garelius

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Inger Andersson

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kristina Myhr-Eriksson

 

Sunderby sjukhus, Luleå

Lars Möllgård

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mats Brune

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petar Antunovic

 

Universitetssjukhuset i Linköping

Sören Lehmann

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Vladimir Lazarevic

 

Skånes universitetssjukhus, Lund

Åsa Derolf

 

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

 

Patientrepresentant

Kerstin Holmberg

patientrepresentant, ordförande i Blodcancerförbundet

Stockholm

 

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum syd


Faktaägare: Martin Höglund
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017